FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE NAŠ HAJDUK ZA 2016. GODINU

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Propisana Financijska izvješća Udruge za 2016. godinu:
1. Bilanca
2. Izvještaj o prihodima i rashodima

Najveća stavka aktive, odnosno imovine Udruge, su dionice kupljene od tvrtke Tommy d.o.o. u vrijednosti 35.415.000,00 kn. Dionice se knjiže u potpunosti jer su postale vlasništvo Našeg Hajduka, a s Tommy d.o.o. imamo otplatni aranžman.

Kratke bilješke uz Financijske izvještaje

2016. godina je i u financijskom smislu uspješna za Udrugu Naš Hajduk. Ukupni prihodi iznosili su 7.843.233,00 kn. Najveće kategorije prihoda su prihodi od članarina (3.489.430,00 kn), te od donacija akcijom “Ili jesmo ili nismo” (4.305.249,00 kn) naplaćenih u 2016. godini. Ostatak prihoda prikupljenih u akciji “Ili jesmo ili nismo” je vidljiv u stavci prihoda budućeg razdoblja (naplaćuju se u 2017. godini). Rashodi su u 2016. godini iznosili 1.483.104,00 kn. Godina je završena s viškom prihoda od 6.360.129,00 kn.

Stavke Izvještaja o prihodima i rashodima Udruge

Što se tiče rashoda, značajnije stavke su:

Plaće zaposlenika iznose 262.437,00 kn jer je Udruga od 01.05.2016. zaposlila djelatnike u Odjelu za članstvo, te voditelja projekta.

Troškovi telefona, pošte i prijevoza iznose 103.881,00 kn, a najveći dio čini trošak slanja uplatnica za 2017. godinu članovima Udruge.

Zakupnine i najamnine iznose 77.653,00 kn, za najam prostora na Poljudu i Božićne kućice.

Intelektualne i osobne usluge iznose 370.904,00 kn gdje se najveći dio iznosa odnosi na troškove rada Odjela za članstvo za prva četiri mjeseca 2016. godine dok je Odjel još uvijek operativno vodio HNK Hajduk š.d.d. Split (plaće djelatnika, slanje članskih iskaznica, izrada članskih iskaznica, uredski materijal i sl.), te troškovi vezani za Odjel za članstvo u preostalom dijelu godine koje je Hajduk fakturirao Udruzi sukladno ugovoru.

Ostale usluge iznose 381.107,00 kn, a u ovoj stavci nalaze se troškovi koji se nisu mogli rasporediti u druge kategorije: pravo dizajna trećeg dresa, trošak tiskanja i pakiranja uplatnica i sl.

Ostale stavke koje su manjih iznosa uključuju nabavku uredske opreme (računala, printeri, printeri za iskaznice), troškove organizacije eventa na Pjaci…

Stavke Bilance na dan 31.12.2016. godine

Najveća stavka u Bilanci su spomenute dionice HNK Hajduk š.d.d. Split.

Novac u banci i blagajni je na datum Bilance iznosio 4.187.280,00 kn, te zajmovi 2.899.172,00 kn. Zajmovi se odnose na višak prihoda od članarina kojima raspolaže HNK Hajduk š.d.d. Split.

U pasivi su vidljive obveze prema dobavljačima u iznosu 436.129,00 kn, od čega najveći dio otpada na pravo dizajna trećeg dresa i poštanske usluge slanja preko 40.000 pisama sa čestitkom i uplatnicom za obnovu članstva u 2017. godini. Tu spadaju i troškovi provedbe akcije “Ili jesmo ili nismo”.

Obveze za zajmove 35.395.000,00 kn predstavljaju obvezu prema tvrtki Tommy d.o.o. za dionice (rok otplate 10 godina).

Prihodi budućeg razdoblja iznose 464.576,00 kn. Ovdje se radi o gore spomenutom dijelu donacija prikupljenih u akciji “Ili jesmo ili nismo”, a koje su plaćene bankovnim karticama na rate i koje ćemo naplatiti tijekom 2017. godine te o unaprijed naplaćenim članarinama za 2017. godinu (učlanjivanje za tekuću godinu je počelo 14.12. prošle godine). Te stavke postaju prihod Udruge u 2017. godini.

Sredstva za otplatu dionica koja su prikupljena u akciji “Ili jesmo ili nismo” uplaćuju se sukladno ugovoru udruge Naš Hajduk i Tommy d.o.o. u 2017. godini, a početkom 2017. godine podmiren je i račun za pravo dizajna trećeg dresa.

Na kraju ovih kratkih bilješki napominjemo da će Financijski izvještaji biti detaljnije objašnjeni na skupštini Udruge.

Udruga Naš Hajduk