Inicijator održavanja referenduma Roko Bašić nije prikupio dovoljan broj potpisa

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Inicijator prikupljanja potpisa Roko Bašić obavijestio je Naš Hajduk pismenim putem kako nije prikupio dovoljan broj potpisa. Informaciju o točnom broju prikupljenih potpisa inicijator nije naveo.  U skladu s navedenim procedura referenduma neće biti pokrenuta.