Odluka o odobrenju skupljanja potpisa

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook

Sukladno čl. 7. Pravilnika o referendumu, dana 31.07.2019. god. Upravni odbor Udruge „Naš Hajduk“ (dalje: UO) donosi sljedeću

ODLUKU

1. utvrđuje se da je dana 30.07.2019. god. zaprimljen zahtjev za raspisivanje referenduma s pitanjem:
“Jeste li za raspisivanje izvanrednih izbora za članove nadzornog odbora HNK Hajduk Š.D.D.?”,

2. utvrđuje se da je Inicijator referenduma gospodin Roko Bašić (br. člana 117354) te da se radi o ispravno formuliranom pitanju koje je od osobite važnosti za djelovanje Udruge,

3. da bi UO raspisao referendum Inicijator mora do 30.08.2019. god. u 23:59:59 h dostaviti Udruzi 2000 (dvije tisuće) potpisa članova Udruge koji su napunili minimalno 18 (osamnaest) godina života na dan 30.07.2019. god. i koji su do toga dana uplatili članarinu za 2019. god., a sve sukladno čl. 4. Pravilnika o referendumu. Potpisi se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu Udruge, dan predaje pošiljke pošti će se smatrati danom kada je Udruga zaprimila potpise.

4. datum održavanja referenduma će se odrediti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz toč. 3. ove Odluke ukoliko ista bude ispunjena od strane Inicijatora.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba.
Inicijator ima pravo pisanim putem povući zahtjev za pokretanje referenduma najkasnije do dana održavanja referenduma.

 

U ime UO NH, tajnik Luka Domikulić

Tvoje ime uz Hajduk

Za sva vrimena

Park Za sva vrimena kruna je projekta otkupa dionica i trajni spomen povezanosti navijača i kluba. Neka se i tvoje ime nađe među njima – Za sva vrimena!