Odluka o odobrenju skupljanja potpisa

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Sukladno čl. 7. Pravilnika o referendumu, dana 31.07.2019. god. Upravni odbor Udruge „Naš Hajduk“ (dalje: UO) donosi sljedeću

ODLUKU

1. utvrđuje se da je dana 30.07.2019. god. zaprimljen zahtjev za raspisivanje referenduma s pitanjem:
“Jeste li za raspisivanje izvanrednih izbora za članove nadzornog odbora HNK Hajduk Š.D.D.?”,

2. utvrđuje se da je Inicijator referenduma gospodin Roko Bašić (br. člana 117354) te da se radi o ispravno formuliranom pitanju koje je od osobite važnosti za djelovanje Udruge,

3. da bi UO raspisao referendum Inicijator mora do 30.08.2019. god. u 23:59:59 h dostaviti Udruzi 2000 (dvije tisuće) potpisa članova Udruge koji su napunili minimalno 18 (osamnaest) godina života na dan 30.07.2019. god. i koji su do toga dana uplatili članarinu za 2019. god., a sve sukladno čl. 4. Pravilnika o referendumu. Potpisi se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu Udruge, dan predaje pošiljke pošti će se smatrati danom kada je Udruga zaprimila potpise.

4. datum održavanja referenduma će se odrediti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz toč. 3. ove Odluke ukoliko ista bude ispunjena od strane Inicijatora.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba.
Inicijator ima pravo pisanim putem povući zahtjev za pokretanje referenduma najkasnije do dana održavanja referenduma.

 

U ime UO NH, tajnik Luka Domikulić