ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA HAJDUKA

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Održana je jutros na Gripama Glavna Skupština Hajduka, bez najavljene točke 8 dnevnog reda u okviru koje se trebalo raspravljati o broju članova Nadzornog odbora. Kako je pojasnio predsjednik Skupštine Kluba Vinko Radovani, Gradsko vijeće se nije uspjelo sastati i raspravljati o tome. Trebalo bi se o toj temi govoriti na sljedećoj izvanrednoj Skupštini.

Predsjednik Uprave Ivan Kos iznio je Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2015. godine, koje je jednoglasno i prihvaćeno. Predsjednik NO Slaven Marasović podnio je Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu u kojoj je održano 85 sjednica. Izvješće o radu Nadzornog odbora je jednoglasno primljeno na znanje.

Jednoglasno je donesena odluka o pokriću gubitka za 2015. godinu koji je iznosio 6,5 milijuna kuna, jednoglasno je donesena odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2015. godinu.

Također jednoglasno je donesena odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2015. godini. Skupština je nakon pola sata završena donošenjem odluke o imenovanju revizora društva za 2016. godinu.

Na Skupštini su osobno bili prisutni ili preko opunomoćenika vlasnici 432.557 dionica ili 80,6 posto temeljnog kapitala.