ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA HAJDUKA

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook

Održana je jutros na Gripama Glavna Skupština Hajduka, bez najavljene točke 8 dnevnog reda u okviru koje se trebalo raspravljati o broju članova Nadzornog odbora. Kako je pojasnio predsjednik Skupštine Kluba Vinko Radovani, Gradsko vijeće se nije uspjelo sastati i raspravljati o tome. Trebalo bi se o toj temi govoriti na sljedećoj izvanrednoj Skupštini.

Predsjednik Uprave Ivan Kos iznio je Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2015. godine, koje je jednoglasno i prihvaćeno. Predsjednik NO Slaven Marasović podnio je Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu u kojoj je održano 85 sjednica. Izvješće o radu Nadzornog odbora je jednoglasno primljeno na znanje.

Jednoglasno je donesena odluka o pokriću gubitka za 2015. godinu koji je iznosio 6,5 milijuna kuna, jednoglasno je donesena odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2015. godinu.

Također jednoglasno je donesena odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2015. godini. Skupština je nakon pola sata završena donošenjem odluke o imenovanju revizora društva za 2016. godinu.

Na Skupštini su osobno bili prisutni ili preko opunomoćenika vlasnici 432.557 dionica ili 80,6 posto temeljnog kapitala.

Tvoje ime uz Hajduk

Za sva vrimena

Park Za sva vrimena kruna je projekta otkupa dionica i trajni spomen povezanosti navijača i kluba. Neka se i tvoje ime nađe među njima – Za sva vrimena!