Poziv na redovitu (izbornu) Skupštinu

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Na temelju članka 21. i 26. Statuta, Upravni odbor Udruge „Naš Hajduk“, Zrinsko-Frankopanska 17, Split OIB: 94840720718, poziva sve članove Udruge na:

REDOVITU (IZBORNU) SJEDNICU SKUPŠTINE

I. Redovita (izborna) sjednica Skupštine Udruge „Naš Hajduk“ održat će se dana 15. studenog 2022. godine, s početkom u 19:50 sati, u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, na adresi Ruđera Boškovića 32, Split.

II. Prijedlog dnevnog reda sjednice skupštine:

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izvještaj o radu
  3. Financijski izvještaj za 2021. godinu
  4. Operativni plan za 2023. godinu
  5. Financijski plan za 2023. godinu
  6. Izbor Revizora
  7. Odluka o visini godišnje članarine za 2023. godinu
  8. Odluka o davanju naknadnog odobrenja Upravnom odboru za pravni posao (Kupoprodaja dionica od “Kerum d.o.o. u stečaju”)
  9. Proglašenje kandidacijskih lista i razrješenje Predsjednika, Tajnika i članova Upravnog odbora Udruge
  10. Izbori za članove Upravnog odbora Našeg Hajduka i odluka o imenovanju novog sastava Upravnog odbora, Tajnika i Predsjednika.

III. Kandidatura za Predsjednika udruge sadrži kandidacijsku listu s prijedlogom kandidata za Tajnika Udruge i preostale članove Upravnog odbora Udruge. Ta lista mora sadržavati i potpise najmanje 50 (pedeset) punoljetnih članova Udruge koji je predlažu. Lista mora sadržavati čitko napisano ime, prezime, OIB, broj članske iskaznice Udruge i vlastoručne potpise svih osoba koje se nalaze na njoj.
Predložak liste možete skinuti na ovoj poveznici: 

Liste se mogu poslati preporučenom poštom s povratnicom na adresu Zrinsko-Frankopanska 17, Split ili osobno predati u Odjelu za članstvo na Poljudu (8. Mediteranskih igara 2) tijekom njegovog radnog vremena gdje će se izdati potvrda o primitku. Osoba koja donosi kandidacijsku listu osobno mora se identificirati djelatnicima Odjela osobnom iskaznicom, nije nužno da predsjednički kandidat osobno preda listu. Lista mora biti zaprimljena najkasnije 14 dana prije dana održavanja izborne skupštine (najkasnije do 31.10.2022. god. u 23:59h).
Za mjesto Predsjednika i Tajnika mogu biti izabrani samo članovi Udruge čije neprekinuto članstvo traje najmanje 4 godine.
Članovi Upravnog odbora moraju biti punoljetne, potpuno poslovno sposobne osobe, koje nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.
Skupština o kandidacijskoj listi odlučuje skupno, odnosno o kandidacijskoj listi u cjelini. Odluka Skupštine se donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Udruge, kako je to određeno člankom 19., 24. i 24.b Statuta.

IV. Uvjet za sudjelovanje na redovnoj Skupštini je prijava (najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine, odnosno do 11.11.2022. god. u 23:59h). Prijave se vrše na e-mail adresu Udruge skupstina@nashajduk.hr u kojoj je obavezno navesti ime i prezime te broj članske iskaznice. Zainteresirani za materijale za Skupštinu iste mogu zatražiti putem elektroničke pošte uz prijavu za sudjelovanje ili naknadno na istu e-mail adresu, a najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine odnosno do 11.11. 2022. god. u 23:59h. Materijali za Skupštinu, članovima koji su ih zatražili, dostavit će se najkasnije 2 dana prije dana održavanja Skupštine, odnosno do 12.11.2022. god. u 23:59h.

Sudjelovanje na skupštini moguće je uz prethodno predočenje osobne iskaznice, poželjno i članske iskaznice.

U Splitu, dana 13. listopada 2022. godine.
Udruga „Naš Hajduk“