Poziv na redovitu skupštinu Udruge Naš Hajduk

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Na temelju članka 21. Statuta, Upravni odbor Udruge “Naš Hajduk”, Zrinsko-Frankopanska 17, Split OIB: 94840720718, poziva sve članove Udruge na:

REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE.

I. Redovita sjednica skupštine Udruge „Naš Hajduk“ održat će se dana 10. srpnja 2020. godine, s početkom u 20:15 sati, u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, na adresi Ruđera Boškovića 32, Split.

II. Prijedlog dnevnog reda sjednice skupštine:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje dnevnog reda;
3. Izvještaj o radu Udruge;
4. Financijski izvještaj za 2019.;
5. Izbor Revizora;
6. Razrješenje člana Upravnog odbora;
7. Imenovanje novog člana Upravnog odbora.

III. Materijali za skupštinu članovima će se dostavljati na njihov pisani zahtjev zaprimljen na e-mail Udruge skupstina@nashajduk.hr najkasnije dva dana prije dana održavanja skupštine, odnosno do 7.7.2020. god. u 23:59h.

IV. Uvjet za sudjelovanje na redovnoj skupštini je prijava (najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine, odnosno do 6.7.2020. god. u 23:59h). Prijave se vrše na e-mail adresu Udruge skupstina@nashajduk.hr u kojoj je obavezno navesti ime i prezime te broj članske iskaznice. Zainteresirani za materijale za skupštinu iste mogu zatražiti putem elektroničke pošte uz prijavu za sudjelovanje ili naknadno na istu e-mail adresu, a najmanje tri dana prije dana održavanja skupštine.Sudjelovanje na skupštini moguće je uz prethodno predočenje osobne iskaznice, poželjno i članske iskaznice.

U Splitu, dana 29. lipnja 2020. godine.

Udruga “Naš Hajduk”