Poziv na tematsku (redovnu) sjednicu skupštine

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Na temelju članka 21. Statuta, Upravni odbor Udruge „Naš Hajduk“, Zrinsko-Frankopanska 17, Split OIB: 94840720718, poziva sve članove Udruge na:

TEMATSKU (REDOVNU) SJEDNICU SKUPŠTINE

I. Tematska sjednica Skupštine Udruge „Naš Hajduk“ održat će se dana 11. travnja 2021. godine, s početkom u 11:00 sati, u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, na adresi Ruđera Boškovića 32, Split.

II. Prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine:

  1. Utvrđivanje kvoruma;
  2. Prijedlog izmjena izbornog procesa za kandidate za NO HNK Hajduk š.d.d.;
  3. Prijedlog odluka za točke 4., 5. i 6. Glavne skupštine HNK Hajduk š.d.d. koja se održava 17. travnja 2021.

III. Uvjet za sudjelovanje na redovnoj Skupštini je prijava (najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine, odnosno do 07. travnja 2021. god. u 23:59h). Prijave se vrše na e-mail adresu Udruge skupstina@nashajduk.hr u kojoj je obavezno navesti ime i prezime te broj članske iskaznice.


Materijali za Skupštinu članovima će se dostavljati na njihov pisani zahtjev zaprimljen na e-mail Udruge skupstina@nashajduk.hr najkasnije dva dana prije dana održavanja Skupštine, odnosno do 08. travnja 2021. godine u 23:59 sati.

IV. Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), u sudjelovanju u radu Skupštine članovi su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Skupštine provoditi Naš Hajduk kako bi se omogućilo održavanje Skupštine u njenom redovnom godišnjem ciklusu, štiteći pritom zdravlje svih članova.

Sudjelovanje na Skupštini moguće je uz prethodno predočenje osobne iskaznice, poželjno i članske iskaznice.


U Splitu, dana 31. ožujka 2021. godine.
Udruga „Naš Hajduk“