Prijavi se na skupštinu Našeg Hajduka

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

U nedjelju, 11. travnja 2021. u 11 sati održat će se tematska (redovita) Skupština Našeg Hajduka u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.


Upravni odbor Našeg Hajduka poziva članove da se prijave i dođu na Skupštinu na kojoj će, nastavno na prethodnu tematsku Skupštinu, predložene biti izmjene izbornog procesa za kandidate za Nadzorni odbor HNK Hajduk š.d.d. te odluke vezane za Glavnu skupštinu HNK Hajduk š.d.d. koja će se održati 17. travnja 2021.

Više detalja i cjelokupni tekst poziva možete preuzeti na https://nashajduk.hr/poziv-na-tematsku-redovnu-sjednicu-skupstine/.

Prijavu na Skupštinu koja sadržava ime, prezime i broj člana možete poslati na mail skupstina@nashajduk.hr.