Rok za dostavu potpisa

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Istekao je rok u kojem je inicijator referendumskog pitanja trebao predati prikupljene potpise. Sukladno pravilniku potpisi se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu Našeg Hajduka, a dan predaje pošiljke pošti će se smatrati danom kada je Naš Hajduk zaprimio potpise. Do 30.08 u 23:59 Naš Hajduk nije zaprimio potpise.