Samo prošle godine Hajduku na račun navijači uplatili 6 milijuna kuna

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu održana je redovna skupština udruge Naš Hajduk.  Nakon utvrđivanja kvoruma Skupština je prihvatila godišnje izvješće o radu za 2019. godinu, koje su predstavili tajnik Luka Domikulić i voditelj projekta Za sva vrimena Tomislav Mikulić.

Udruga Naš Hajduk je kroz 2019. godinu provodila aktivnosti vezane uz članstvo, projekt Za sva vrimena, suvlasničku ulogu te edukaciju i humanitarni rad. Skupštini je prezentiran i rad u prvoj polovici 2020. godine.

–             Kroz prvih 6 mjeseci ove godine proveli smo više od 100 akcija učlanjivanja pod novim geslom „Tebi pripadam“. Iznos prikupljen u projektu Za sva vrimena popeo se do 13 milijuna kuna  čime se napravio još jedan korak u cilju na Hajduk ostane navijački klub za sva vrimena, naglasio je tajnik Našeg Hajduka Luka Domikulić.

Prihvaćeno je i financijsko izvješće za 2019. godinu u kojoj je Naš Hajduk uplatio više od 6 milijuna kroz članarine i donacije u projektu Za sva vrimena direktno na Hajdukov račun.

–            Prisutni rizik zbog pada gospodarske aktivnosti kao posljedica pandemije je pod kontrolom. Naši priljevi se sastoje od niza malih uplata, koje i u doba totalnog lockdowna nisu izostale, a ukupna masa uplata je i porasla. S obzirom na zalihe koje imamo, i da na godišnjoj razini prikupljamo dovoljno za otplatu dionica, ovim tempom nema straha da će doći do problema s priljevom novca. Također, treba napomenuti da najvažniji događaj, otvaranje parka Za sva vrimena, koji je do sad bio prisutan samo kroz troškove, tek treba donijeti dodatne prihode, objasnio je Ivica Matana.

Po završetku službenog dijela, na Ćakuli s članovima iznesena su razmišljanja temeljena na dostupnim i objavljenim dokumentima te je najavljena reakcija Našeg Hajduka na skupštini kluba koja se održava iduću nedjelju.

Prezentacija sa skupštine

Revizorsko izvješće za 2019. godinu