Udruga Naš Hajduk otvoreno o nedoumicama i mitovima za Nacional News Magazin

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Kako to izgleda kad se na jednom mjestu nađe većina neprovjerenih, netočnih i često zlonamjernih optužbi na račun Udruge Naš Hajduk, može se vidjeti iz ovog dokumenta. Nastao je povodom članka kojeg je u prošlom broju objavio tjednik Nacional, do čijih su urednika i novinara iz ‘anonimnih’ izvora došle optužbe o navodno nezakonitom i netransparentnom ponašanju i postupanju Udruge.

No, za razliku od velikog broja drugih medijskih kuća, Nacional je postupio profesionalno: postavio brojna pitanja Našem Hajduku, primio naše odgovore i na osnovu njih na koncu objavio korektan tekst.

Pitanja i odgovore naknadno objavljujemo kao korisno štivo našim članovima, ali svakako i urednicima i novinarima koji na dnevnoj razini prate naš rad. Informirajte se: nema pitanja koje bi bilo toliko glupo da ne zaslužuje odgovor.

 1. Je li točno da Udruga Naš Hajduk prikuplja članarinu za članstvo u HNK Hajduk š.d.d.?

To je netočna tvrdnja. Naime, udruga Naš Hajduk prikuplja članarinu za članstvo u udruzi Naš Hajduk, u suradnji s Društvima prijatelja Hajduka koja imaju potpisan ugovor s NH, njih čak 68. Ugovorom između Hajduka i NH definirano je da su svi članovi NH ujedno i članovi Hajduka, odnosno Hajdukovog loyalty programa, a što se temelji na Statutu Hajduka. Radi se o javno poznatim stvarima koje su Udruga i klub u više navrata komunicirali.

2. Ako je to točno, od kada i temeljem čega Udruga Naš Hajduk prikuplja tu članarinu, te koliko je te članarine prikupljeno?

Ponavljamo, nije točno. Za članstvo u udruzi Naš Hajduk naplaćuje se članarina od samog osnutka udruge, 2011. godine. Godine 2009. na ime članarina u klub (dostupno u financijskim izvještajima) je uplaćeno 7.474 kune. Nakon pretvorbe u š.d.d. Hajduk je doslovno odustao od članova i članarina, s objašnjenjem kako š.d.d. ne može imati članove, već dioničare.

Udruga Naš Hajduk prilikom osnutka započinje s akcijama učlanjivanja i naplate članarine te je već 2011. godine cjelokupni iznos članarine od 830.700 kuna doniran klubu. U idućim godinama operativnu naplatu članarina preuzeo je sam klub te članstvo stagnira i pada na ispod 5000 članova, da bi početkom 2016. godine, smatrajući kako potencijal članstva nije do kraja iskorišten, Udruga odlučila nastaviti voditi i samu operativu. U 2016. godini kao rezultat rada udruge Naš Hajduk članstvo se penje na 43.000.

Također, u skladu s jednim od glavnih ciljeva Udruge – stjecanje vlasničkih udjela u HNK Hajduk Split š.d.d., na Skupštini Našeg Hajduka je jednoglasno odlučeno da se članarine od tog trenutka više neće donirati klubu, već će se pozajmljivati, bez ikakve kamate, kako bi

se u trenutku buduće dokapitalizacije te pozajmice pretvorile u nove dionice. Bitno je napomenuti kako Udruga neće tražiti povrat navedene pozajmice, već će se ona isključivo koristiti u dokapitalizaciji, kad i ako do nje dođe. Do tada Hajduk sredstvima od pozajmice raspolaže kako želi. Preuzimanje (tj. nastavak) brige o članstvu od strane Udruge rezultiralo je i značajnim povećanjem prihoda od članarina.

3. Jesu li točne tvrdnje da se ta članarina zapravo knjiži kao prihod Udruge Naš Hajduk te da se u formi pozajmica plasira u HNK Hajduk š.d.d.?

Naravno, kako je gore objašnjeno, članarina u Udruzi je prihod Udruge, no ona se izravno uplaćuje na račun Hajduka te se knjigovodstveno vodi kao pozajmica. Bilo koji drugi način ne bi bio prema knjigovodstvenim standardima.

https://nashajduk.hr/novosti/revizorsko-izvjesce-za-2017-godinu/

https://nashajduk.hr/novosti/financijski-izvjestaj-udruge-nas-hajduk-za-2017-godinu/

https://nashajduk.hr/novosti/financijski-izvjestaj-udruge-nas-hajduk-za-2016-godinu/

4. Ako je to točno, radi li se zapravo o iznosu od 3,48 mil. kn za 2016. i 2,99 mil. kn za 2017., što sugerira Financijsko izvješće udruge Naš Hajduk u Računu dobiti i gubitka pod kontom 3211 te koji je u zbrojenom iznosu od 7,85 mil. kn uknjižen u bilanci HNK Hajduk š.d.d. pod kratkoročnim obvezama?

Prihod od članarine je točan, kao što je vidljivo i u financijskom izvještaju NH. Što se tiče iznosa obveza, one su na dan 31.12.2017. iznosile ukupno 4.960.825 kn, što je vidljivo u bilješki 15c konsolidiranog financijskog izvještaja Hajduka. Pretpostavljamo da ste do iznosa od 7,85 milijuna došli zbrajanjem stanja na 31.12.2016. sa stanjem 31.12.2017. No, bilanca prikazuje stanje na dan, a ne promet cijele godine pa je tako ispravno reći da su obveze za 2016. bile 2.899.172 kune, a za 2017. su bile 2.061.453 kune, što dovodi do stanja 4.960.825 kuna na dan 31.12.2017. godine.

5. Je li točno da se ova razlika u knjiženju odnosi na manipulativne troškove udruge, sukladno ugovoru između Udruge Naš Hajduk i HNK Hajduk š.d.d.?

Nije nam jasno što su “manipulativni troškovi”, ali postoje troškovi Odjela za članstvo koji uključuju plaće djelatnicima, zaštitu na radu, iskaznice, tonere, omotnice, poštanske troškove, najam prostora koji se plaća Hajduku, režije, računalnu opremu, software, računovođu itd. Sam trošak rada Odjela je na manjoj razini nego u vrijeme dok je njime upravljao Hajduk jer se velik dio posla odradi volonterski, od strane volontera Udruge. Dakle, sve ono što je i Hajduk prije plaćao dok je vodio Odjel za članstvo (osim najma prostora), a sada uz puno veće brojeve članova i pretplatnika. Napominjemo da su specifikacije i pojašnjenja svih ovih troškova navedeni i detaljno pojašnjeni u našim godišnjim izvještajima.

Udruga Naš Hajduk ima ukupno šest zaposlenika od kojih su dva i pol na proračunu EU projekta za vrijeme njegovog trajanja, a preostali u Odjelu za članstvo. Dodatno, dvije osobe su na stručnom osposobljavanju u udruzi (SOR) i njima naknadu isplaćuje država. Po potrebi putem student servisa angažiramo studente za vrijeme povećanog opsega posla u Odjelu za članstvo, a to je kad se, primjerice, prodaju pretplate. Svi djelatnici su u udruzi zaposleni nakon provedenog javnog natječaja. Nitko iz vodstva Udruge ili DPH-ova nije zaposlen ni u Udruzi ni u klubu ni itko od njihove rodbine niti bilo tko prima bilo kakvu naknadu ili beneficije, kako se zna insinuirati. S Hajdukom je čak potpisan ugovor kojim se to strogo zabranjuje.

6. Možete li nam dati na uvid taj ugovor i kada je on sklopljen?

Sa strane nas kao potpisnika, ovim putem dajemo vam apsolutnu dozvolu za uvid u njega, kao i u sve druge potpisane ugovore – primjerice, onaj kojim je jasno definirano da udruga Naš Hajduk ili Društva prijatelja Hajduka, članovi njihovog vodstva ili bile koje osobe koja se na Udrugu pozivaju ne uživaju nikakve povlastice ili privilegije na osobnoj ili poslovnoj razini.

Traženi ugovor je javno objavljen, prezentiran te od članova izglasan na skupštini udruge Naš Hajduk koja je održana u prosincu 2015. godine, a na kojoj su prisustvovali i mediji. Prezentaciju s navedene skupštine koja sadrži i traženi ugovor možete vidjeti na sljedećoj poveznici koja je na službenoj web stranici kluba javno dostupna svim zainteresiranima > https://hajduk.hr/pdf/prezentacija-sa-redovne-skupstine-27-12-2015-/153

7. Plaća li HNK Hajduk š.d.d. Udruzi Naš Hajduk na tako plasirani novac godišnju kamatu i koliku?

Ne, na plasirani novac se ne naplaćuje kamata.

8. Raspolažete li informacijom koliko HNK Hajduk izravno ostvaruje prihoda od novca uplaćenog za članstvo u HNK Hajduk š.d.d.?

Nismo ovlašteni odgovarati na pitanja o financijama Hajduka. U revizorskom izvještaju Hajduka su članarine i donacije u jednoj stavci pa nije javno dostupan prihod od članarina. Međutim, vidljivi rezultati u povećanju broja članova već sada rezultiraju većim financijskim sredstvima na raspolaganju Hajduku. Osim direktne financijske koristi, veći broj članova Hajduku omogućava i veći interes sponzora.

Na temelju članarina članova udruge Naš Hajduk i povezanih DPH-ova Hajduk izravno raspolaže s 2,899 milijuna kuna (2016.) i 2,06 milijuna kuna (2017.), a trenutno okuplja više od 36 tisuća članova.

Ako se Vaše pitanje odnosilo na dva Društva prijatelja Hajduka koji nemaju ugovor s Našim Hajdukom, ona trenutno okupljaju manje od 500 članova (nešto više od jedan posto ukupnog broja članova) te ne znamo koliko iznosi Hajdukov prihod od tih društava.

9. Smatrate li ispravnim zaključak da bi prihod od članarina za članstvo u HNK Hajduk trebao biti izvoran i izravan prihod HNK Hajduk š.d.d.?

Kako smo već pojasnili, po Statutu Hajduka status člana kluba priznaje se članovima navijačkih udruga s kojima klub zaključi ugovor o suradnji.

Poslovna odluka kluba je bila da priznaje članstvo svim članovima NH. Kada se uzme u obzir da je 2009. godine prihod od članarina iznosio 7.474 kuna, a danas se kreće oko tri milijuna kuna uz povijesno rekordne brojeve članova, smatramo da se radi o dobroj poslovnoj odluci.

https://hajduk.hr/vijest/no-izglasao-odluku-o-jacanju-suradnje-kluba-i-udruge-nas-hajduk/6623

Napominjemo da je upravo Naš Hajduk i reaktivirao sam pojam članstva: prethodne klupske garniture su tvrdile da ‘ne postoji zakonska mogućnost članstva u š.d.d.-u’.

10. Ako ne, zašto?

Mi ne pričamo o Slobodnoj Dalmaciji ili splitskom škveru ili Jugoplastici, mi pričamo o Hajduku, javnom dobru njegovih navijača, koje godinama privatiziraju političke kaste i likovi sumnjiva morala, pa su ga 2011. godine doveli do bankrota i gašenja. Imao je obveze od preko 100 milijuna kuna, plaćao je sudske sporove iz 1991. godine i nije mogao igrati ni prijateljske utakmice jer je račun bio blokiran. Tada se organiziraju navijači i doslovno spašavaju klub. Demokratskim izborima privlače kvalitetne kandidate za Nadzorni odbor, klub se otvorio na način da na svaku poziciju javnim natječajem može (i treba) doći najbolji mogući kandidat, posluje se racionalno i štedljivo. Klub više nije dužan. Uz to ima ogromne prihode upravo od navijača, koji ga sad napokon opet smatraju svojim. Nije nebitno napomenuti i da vlasništvo nad klubom imaju Grad Split (56,10%) i Naš Hajduk (24,53%).

Grad Split je opet vlasništvo građana grada Splita – nije da su se neki smutljivci našli i odradili privatizaciju na hrvatski način. Sve se radilo se i dogovaralo javno, vrlo transparentno i poštujući sve moguće zakone – pregovori i donošenja odluka odvijali su se na sjednicama Gradskog vijeća, Glavnim skupštinama dioničara Hajduka, sve ideje i akcije su medijski prezentirane i javno objavljene. Jedini i iskreni interes da Hajduk ostane vlasništvo svojih navijača i sve akcije koje radimo su normalne i uobičajene u cijelom svijetu i kod svih nogometnih klubova koji su u vlasništvu svojih navijača ili im slučajno financije zaškripe – tada svi odlaze, a ostaju oni na tribini. Uostalom članstvo je vraćeno 2011. da bi ti članovi: birali NO, skupljali određena sredstva kroz članarine Hajduku, te gradili hajdučku zajednicu što uvelike pomaže dovođenju novih sponzora.

11. Kako biste definirali situaciju u kojoj jedna nevladina udruga prikuplja članarinu za članstvo u športskom dioničkom društvu umjesto tog športskog dioničkog društva, te ga plasira uz kamatu kao pozajmicu tom športskom dioničkom društvu, umanjenu za manipulativne troškove udruge, uz dogovor da tu pozajmicu neće biti potrebno vraćati, nego će je nevladina udruga iskoristiti za dokapitalizaciju športskog dioničkog društva kada se za to steknu uvjeti?

Prije svega, Naš Hajduk je statutarno udruga građana, a ne nevladina udruga. Smatramo da smo u prethodnim odgovorima vrlo jasno demantirali ove navode iz pitanja: članarine se odnose na Udrugu, ne obračunavamo kamate, ne trošimo novac na rad Udruge već isključivo za Odjel za članstvo i rad s članovima, što je uostalom radio i Hajduk dok je njime samostalno upravljao. Odjel za članstvo je servis gotovo 40 tisuća članova i za njegovo djelovanje su predviđeni rashodi koji se financiraju od članarina.

S druge strane, slobodni smo napomenuti da proces davanja pozajmice radi dokapitalizacije društva nije nepoznat u poslovnom svijetu, dapače, čak se svojevremeno dogodio i u samom Hajduku. Nejasno nam je zašto se privatne osobe koje su u tome

sudjelovale, a koje su istovremeno i obavljale upravljačke uloge u klubu, pa čak i zastupale igrače, naziva ‘investitorima’ – dok se udruzi koja okuplja desetke tisuća članova, ne sudjeluje u operativnom radu kluba i djeluje potpuno transparentno to pravo osporava.

Kao pomoć u pronalasku definicije možemo Vas uputiti na događaj iz 2001. godine, kada je skupina od četiri bivša igrača (ne znamo jesu li bili i članovi) posudila klubu 3 milijuna maraka, i to uz komercijalnu naknadu, uzela 4 od 9 mjesta u Upravnom odboru i druge upravljačke funkcije u klubu, da bi zauzvrat dobili dionice koje su neki od njih prodali, ostavivši pritom dugove HNK Hajduk š.d.d. (najpoznatiji, ali ne i jedini je slučaj Blaža Sliškovića), kao i najproblematičnije transfere u posljednjih 20 godina, iza kojih se repovi vuku i danas. Tada su ih zvali spasiteljima i ulagačima.

12. Koliko je Udruga Naš Hajduk ostvarila godišnjih prihoda od donacija za 2016. i za 2017.? Poklanja li i što Udruga Naš Hajduk donatorima koji uplate donacije?

Kao što je vidljivo iz javno dostupnih financijskih izvještaja Udruge, u 2016. prihod od donacija je iznosio 4.305.249, a u 2017. je iznosio 1.695.959 kn. Udruga se svojim donatorima zahvaljuje simboličnim znacima pažnje, ovisno o visini donacije.

13. Jesu li točne tvrdnje da Udruga Naš Hajduk poklanja donatorima suvenire s oznakom brenda HNK Hajduk?

Ne radi se o komercijalnim suvenirima koji imaju vrijednost. Za sve nekomercijalne projekte donatorske prirode možemo koristiti grb na temelju potpisanog ugovora. Takav isti ugovor Hajduk ima s nama, kao i sa još 70 drugih udruga navijača – Društava prijatelja Hajduka po cijelom svijetu. Bitno je da to nisu komercijalni projekti i klasični suveniri i da se time ne ulazi na tržište suvenira na koje pravo polaže isključivo klub. U pravilu se radi o običnim zahvalnicama ili kartonskim kutijicama koje nisu nikakvi suveniri i nemaju značajnu tržišnu vrijednost, što je sve i do sad javno bilo poznato.

14. Ako je to tako, je li ugovorom regulirano pravo korištenja brenda HNK Hajduk sa HNK Hajduk športskim dioničkim društvom, te koliku naknadu za korištenje tog brenda Udruga Naš Hajduk plaća Hajduku?

Pravo korištenja Hajdukovog brenda je regulirano ugovorom između NH i Hajduka. Primjerice, za jedan od projekata smo od kluba otkupili pravo dizajna trećeg dresa, za što je Hajduk uprihodio više stotina tisuća kuna. To pravo smo iskoristili tako da na dresu budu imena donatora te smo povećali prodajni potencijal i prihode klubu budući da je sva zarada od prodaje dresova, naravno, ponovno išla Hajduku, a ne Udruzi. Koliko znamo, to je najprodavaniji dres Hajduka u zadnjih nekoliko godina, a dokaz tome je kako je klub sam htio ponoviti nešto slično, opet u suradnji s nama.

15. Možete li nam dati na uvid taj ugovor?

Sa strane nas kao potpisnika, ovim putem dajemo vam apsolutnu dozvolu za uvid u njega, štoviše ugovor je za sve zainteresirane već godinama javno dostupan i na web stranici kluba.

https://hajduk.hr/pdf/ugovor-nas-hajduk-i-hnk-hajduk/61

16. Raspolažete li informacijom radi li HNK Hajduk slične akcije prikupljanja donacija i koliko prihoda od njih izravno ostvaruje?

Koliko je nama poznato, Hajduk ne radi slične akcije. Jedine akcije prikupljanja donacija provodile su se kada je klub bio na rubu stečaja i provodile su ih upravo udruge Naš Hajduk i Torcida.

17. Prema javno dostupnim informacijama ukupni rashodi udruge za 2016. su iznosili 1.48 milijuna kuna, a za 2017. godinu 1.46 milijuna kuna. Osim troškova za osobne dohotke najveći pojedinačni rashodi su u 2016. intelektualne usluge – konto 4257 u iznosu od 370 tisuća kuna, te ostale usluge – konto 4259 u iznosu od 381 tisuću kuna. Sličan trend je i u 2017. godini. Možete li nas preciznije informirati na što se to odnosi, budući da doseže iznos od preko 1/3 ukupnih rashoda?

U 2016. godini Intelektualne i osobne usluge iznose 370.904,00 kn gdje se najveći dio iznosa odnosi na troškove rada Odjela za članstvo za prva četiri mjeseca 2016. godine, dok je Odjel još uvijek operativno vodio HNK Hajduk š.d.d. (plaće djelatnika Hajduka, slanje članskih iskaznica, izrada članskih iskaznica, uredski materijal i sl.) te troškovi vezani za Odjel za članstvo u preostalom dijelu godine, koje je Hajduk fakturirao Udruzi sukladno ugovoru. Dakle, najveći dio tog iznosa plaćen je upravo Hajduku.

Ostale usluge iznose 381.107,00 kn, a ova stavka gotovo potpuno odnosi se na pravo dizajna trećeg dresa, kojeg je NH opet platio upravo Hajduku. Tu su još manji troškovi koji se nisu mogli rasporediti u druge kategorije: trošak tiskanja, pakiranja uplatnica i sl.

U 2017. godini trend nije isti jer slične stavke su manje. Intelektualne i osobne usluge iznose 88.869,00 kn, a odnose se na usluge računovodstva, revizije, student servisa, zaštite na radu itd.

Ostale usluge iznose iznose 137.097,00 kn, a odnose se na grafičke usluge, tiskarske usluge, usluge čišćenja itd.

Prilažemo revizorske izvještaje Udruge Naš Hajduk, u kojima možete detaljno provjeriti ove i ostale informacije.

https://nashajduk.hr/novosti/revizorsko-izvjesce-za-2017-godinu/

https://nashajduk.hr/novosti/financijski-izvjestaj-udruge-nas-hajduk-za-2017-godinu/

https://nashajduk.hr/novosti/financijski-izvjestaj-udruge-nas-hajduk-za-2016-godinu/

18. Lijepo molimo da nam malo podrobnije objasnite situaciju povezanu sa okolnostima pod kojima je Udruga Naš Hajduk od Tommy doo trgovačkog lanca kupila nešto ispod 25% dionica HNK Hajduk šdd. Prema javno dostupnim informacijama, radi se o dionicama koje su prodane za iznos od 35.395 milijuna kuna na rok otplate od 10 godina plativo u polugodišnjim anuitetima (20 anuiteta po 1.769 milijuna kuna). Prema dostupnima informacijama u 2017. godini udruga je otplatila jednogodišnji anuitet u iznosu od 3.539 milijuna kuna. Je li točno da je tijekom 2018. Tommy doo trgovački lanac donirao Udruzi Naš Hajduk polugodišnji anuitet od 1.769 milijuna kuna, koji mu je odmah vraćen kao polugodišnji anuitet za otkup dionica?

Prvi navod je točan, drugi nije.

Tvrtka Tommy ponudila je udruzi Naš Hajduk dionice koje je do tog trenutka stekla, a Udruga je – budući da je između ostalog i osnovana s ciljem stjecanja dionica u ime svih svojih članova i navijača – ponudu prihvatila i upustila se u dugoročni mukotrpni proces njihove otplate. Još jednom napominjemo da se ove dionice ne otplaćuju iz sredstava članarina, nego isključivo od donacija, što smo u više navrata javno pojasnili.

Udruga je višekratno izrazila zadovoljstvo i zahvalu tvrtki Tommy zbog iznimno korektnog i prijateljskog odnosa.

Ono što nije točno je navod da je Tommy ‘donirao polugodišnji anuitet koji mu je odmah vraćen’. Tvrtka Tommy je u 2018. godini donirala udruzi 1,8 milijuna kuna zato što je htjela podržati projekt ‘Za sva vremena’ i izgradnju donatorskog tematskog parka. Drugim riječima, radi se o dva odvojena pravna posla.

Za više informacija o tematskom parku o čijem je idejnom rješenju odlučio stručni žiri upućujemo Vas na https://nashajduk.hr/category/tematski-park/

19. Ako je to točno, kako biste opisali tu situaciju?

Već smo naveli, drugi navod u Vašem prethodnom pitanju nije točan.

20. Kako biste opisali situaciju u kojoj vjerovnik (Tommy) dužniku (Udruga Naš Hajduk) donira iznos koji mu se vraća kao podmirenje dijela godišnjeg duga?

Tvrtka Tommy je odlučila donirati novac Udruzi kojim mi onda raspolažemo kako mislimo da treba. Također, dionice ne otplaćujemo samo donacijom tvrtke Tommy, već i drugim donacijama, a posebice novcem prikupljenim iz raznih akcija i projekata koje organiziramo i realiziramo, od fizičkih do pravnih osoba (“Ili jesmo ili nismo”, “Za sva vrimena!”). U idućem razdoblju Naš Hajduk će između ostalog raditi upravo na animiranju poslovnih subjekata koji prepoznaju projekt demokratskog i transparentnog Hajduka. Drago nam je da je tvrtka Tommy prepoznala dobar rad Udruge i odlučila nam donirati sredstva.

21. Kako biste opisali situaciju u kojoj HNK Hajduk šdd na temelju vjerojatno istog tog novca kojim se ‘pokriva’ dug Udruge Naš Hajduk za kupnju dijela dionica HNK Hajduk šdd, daje svoj prostor za promociju Tommyja kao glavnog sponzora?

NH ima ugovor s tvrtkom Tommy o kupoprodaji dionica. Hajduk ima ugovor s tvrtkom Tommy o sponzorstvu čiji detalji nam nisu poznati i s kojim udruga NH nema veze. To su odvojeni pravni poslovi.

22. Smatrate li utemeljenom tvrdnje da novac glavnog sponzora na taj način ima dvostruku svrhu – na jednoj strani plaća promotivni prostor, a na drugoj strani dionice koje je upravo od njega kupila Udruga Naš Hajduk? Kako biste opisali tu situaciju?

Apsolutno ne smatramo, radi se o potpunoj nebuloznoj konstrukciji. Tvrtka Tommy je veliki dugogodisnji sponzor Hajduka, o tome je s klubom potpisala dugoročni ugovor potpuno nevezan s njenim odnosom s Našim Hajdukom i načinom na koji udruga otplaćuje stečene dionice.

Dionice se ne otplaćuju novcem Tommyja, nego Našeg Hajduka.

Dakle, da ponovimo: radi se o dva potpuno odvojena pravna posla. U jednome članovi i donatori udruge NH prikupljaju novac za dionice i plaćaju ih tvrtki Tommy, a u drugom tvrtka Tommy svojim novcem plaća sponzorski ugovor s Hajdukom.Odlična poslovna suradnja u kojoj svi profitiraju.

Ističemo kako je tvrtka Tommy bila sponzor Hajduka i nekoliko godina prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora s NH.

23. Temeljem čega je Grad Split kao većinski vlasnik HNK Hajduk šdd Udruzi Naš Hajduk prepustio vlasnička prava na način da od 9 članova NO kluba Udruga imenuje njih 7, a Grad tek 2?

Ova informacija je netočna. Članovi NH na izborima biraju sve članove Nadzornog odbora, sukladno članku 28. Statuta kluba koji kaže da izbore za NO provodi ona udruga navijača koja je u posljednjih pet godina imala najveći broj članova, a danas je to udruga Naš Hajduk. Grad svoja vlasnička prava nije prenio Udruzi, dapače, primjerice na Glavnoj skupštini kluba njegov predstavnik glasuje o izboru članova Nadzornog odbora sukladno broju dionica, odnosno vlasničkom udjelu Grada u klubu.

U odnosu na prije, izmijenjen je način na koji se dolazi do kandidata za Nadzorni odbor: umjesto političkim kadroviranjem koje se za Hajduk pokazalo pogubnim i u samo nekoliko godina ga u dva navrata dovelo do ruba stečaja, omogućeno je javno kandidiranje i provođenje demokratskih izbora.

Radi se o nastavku procesa koji je započeo inzistiranjem Torcide na uvođenju Kodeksa upravljanja klubom, njegovoj demokratizaciji i potpunoj transparentnosti.

24. Biste li smatrali primjerenim da neki drugi većinski vlasnici, kako tvrtki, tako i drugih športskih dioničkih društava, prepuste pod istim uvjetima ključna vlasnička prava nekim drugim udrugama?

Ponavljamo, Grad Split nikome nije prepustio svoja vlasnička prava, a model izbora dijela vodećih ljudi u sportskom klubu putem izbora za hrvatske prilike možda jest avangarda, no u europskim okvirima je uobičajena praksa, pa i u ponajvećim klubovima poput Reala, Barcelone, Bayerna…

Postoji čitav niz primjera u kojima se izbori provode na sličan način, gdje je čak i pravilima nacionalnih saveza regulirano da predstavnike u tijelima kluba na izborima biraju članovi kluba, a ne većinski vlasnik. U pitanju je tzv. pravilo “Regel 50+1” koje je na snazi u Njemačkoj i Švedskoj. Napominjemo da i UEFA u svojim službenim publikacijama promovira model uključivanja navijača i javnosti u rad i vlasništvo sportskih klubova.

https://www.uefa.com/insideuefa/stakeholders/supporters/news/newsid=2443620.html

Dakako, odluka vlasnika dionica o načinu raspolaganja – Grada Splita u ovom slučaju ili bilo kojeg drugog vlasnika u bilo kojem drugom slučaju – isključivo je na njemu.

Prilažemo neke korisne linkove:

https://en.wikipedia.org/wiki/50%2B1_rule

http://www.nogometplus.net/index.php/navijaci/regel-501-ili-prevedeno-1-clan1-glas/

http://www.nogometplus.net/index.php/strani-nogomet/regel-501-ostaje/

http://www.nogometplus.net/index.php/navijaci/68-posto-svedskih-navijaca-ostanak-pravila-501/

25. Kako uopće tumačite takvu situaciju i kako biste je u ekonomskom smislu definirali?

Kao što smo napomenuli takva situacija nije strana u primjerice Njemačkoj i Švedskoj, a Bundesliga je zasigurno jedna od najkvalitetnijih nogometnih liga u svijetu koja je primjer odgovornog poslovanja te sinergije navijača i klubova. Sve je to čini nogometnom ligom s najvećom prosječnom posjetom na svijetu – 44.646 gledatelja po susretu u sezoni 2017/18.

U ekonomskom smislu, najbolja definicija može se pronaći ukoliko se prouče financijski izvještaji Hajduka prije i nakon uspostavljanja ‘socios’ modela upravljanja koji je doslovno spasio klub od stečaja i kliničke smrti, vratio sve dugove, riješio sve parnice, višestruko uvećao komercijalne prihode, povećao broj gledatelja, doveo Hajduk do poslovanja s dobiti (najvećom dobiti u hrvatskim tvrtkama kategorije do 200 zaposlenih), itd. Ukratko, iz ekonomskog kuta gledano, “ovakva situacija” doslovno je spasila Hajduka stečaja i likvidacije.

Prilažemo jedan koristan link:

http://www.nogometplus.net/index.php/naslovna/financije-bundeslige-spoj-navijaca-poduzetnika-i-odgovornog-poslovanja/

26. Koliko je članova Udruge Naš Hajduk sudjelovalo i glasovalo na ovogodišnjoj Skupštini Udruge?

Na redovitoj izbornoj skupštini koja je održana u listopadu ove godine i koja je bila otvorena za sve zainteresirane članove, bio je prisutan 251 član, a ta brojka se povećava iz godine u godinu. Članovima na zahtjev šaljemo i materijale za skupštinu najmanje tri dana prije njenog održavanja kako bi se unaprijed mogli pripremiti. Svaka skupština prethodno je višekratno najavljivana pozivima u medijima, na svakoj su prisustvovali svi zainteresirani članovi i u svim slučajevima i novinari, koji su o tome ekstenzivno izvještavali. Bilo bi sjajno kada bi sve udruge u hrvatskom sportu funkcionirale na ovaj način.

Radimo i na drugim načinima kako skupštine učiniti što pristupačnijima članstvu. Pored redovnih poziva putem naše web stranice i društvenih kanala (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) te višekratnih najava u medijima, ove godine smo članove o održavanju skupštine obavijestili i pojedinačno mailom te smo koristili i mobilnu aplikaciju udruge kako bismo poslali obavijest o prijavi za skupštinu. Koristimo i ovu priliku da sve naše članove pozovemo da se aktivno uključe u rad skupštine te da svojim prijedlozima, kritikama i pitanjima sudjeluju u njezinom radu. Udruga ima i forum otvoren za sve članove udruge i njihove upite, godišnje se u prosjeku održi nekoliko ‘ćakula’ sa ciljem informiranja članova te se volonterski organizira na desetke tribina i skupova diljem Hrvatske pa i u inozemstvu koji su otvoreni ne samo za članove nego i za javnost. Na svaki upit ili zahtjev za informacijom nastojimo odgovoriti u što kraćem roku. Dokumenti i izvještaji udruge javnog su karaktera.

Kako bismo dodatno povećali participaciju članova, izbori za novi sastav Nadzornog odbora Hajduka u studenom i prosincu ove godine održat će se elektronskim putem, što će biti prvi takvi izbori u Hrvatskoj.