OPĆI UVJETI DONACIJE/POSLOVANJA

Sadržaj

1. OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti donacije/poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) Udruge Naš Hajduk (dalje u tekstu: Udruga), reguliraju poslovanje donacijskog programa između Udruge Naš Hajduk kao udruge građana, te fizičkih i pravnih osoba – donatora (dalje u tekstu: Donator). Ukoliko ugovorne strane ne ugovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno ovi Opći uvjeti poslovanja donacije/poslovanja objavljeni na ovoj stranici te važeći zakonski propisi Republike Hrvatske. Sklapanje ugovora putem web stranice predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti strana mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta. Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Izjava o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka. Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Izjavom o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu.

Izdavatelj ovih Općih uvjeta je Udruga Naš Hajduk sa sljedećim podacima:

Adresa: Zrinsko-Frankopanska 17, 21000 Split, Hrvatska

Adresa elektroničke pošte: nas@hajduk.hr

Internet stranice: www.nashajduk.hr

Telefon: +385 (0)21 585 230

IBAN: HR6924070001500323225

OIB: 94840720718

2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI DONATORA

Udruga kao Voditelj obrade, a nastavno na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) i važećih zakonskih propisa Republike Hrvatske (Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18), uskladila je svoje poslovanje kako bi svim Donatorima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih.

Udruga se obvezuje na strogo čuvanje privatnosti svih fizičkih i pravnih osoba koje sudjeluju u projektu donacija Udruge. Svi podaci o Donatorima se strogo čuvaju, a ovlaštene osobe odgovorne su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Više na Izjava o privatnosti

3. KORIŠTENJE SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PUTEM DONACIJE

Udruga se obvezuje da će sredstva prikupljena putem donacija koristiti isključivo za otkup dionica HNK Hajduk š.d.d. i njemu povezanih troškova.

4. IZVJEŠTAVANJE O DONIRANIM SREDSTVIMA

Udruga na godišnjoj razini javno objavljuje Financijska izvješća u kojima su vidljiva sredstvima prikupljena putem donacija. Udruga se obvezuje Donatorima učiniti dostupnim prikaz iznosa njihovih donacija. Informaciju o iznosu ukupne donacije možete dobiti postavljanjem upita na mail zasvavrimena@nashajduk.hr ili na mobitel +385 (0)99 666 45 69.

5. NAČIN PROVOĐENJA DONACIJE

Donacija se obavlja na web stranici www.nashajduk.hr/za-sva-vrimena/ ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Donator je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Donaciju je moguće ostvariti uz potvrdu Donatora da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete doniranja/poslovanja te da je na iste pristao.

Donaciju je moguće izvršiti platežnim karticama (Visa, Visa Premium, Maestro, Mastercard i Diners Club) u kunama, putem internet bankarstva ili opće uplatnice, putem SEPA mjesečnog ili godišnjeg terećenja, te usluge PayPal. Donatoru će kod svake transakcije biti izdana potvrda.

Donacija ne može biti vraćena niti promijenjena te može biti izvršena samo od strane vlasnika kartice ili bankovnog računa. Zabranjeno je doniranje korištenjem tuđe kartice ili bankovnog računa. Donaciju u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu izvršiti samo njihovi zakonski zastupnici.

6. PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Ukoliko Donator smatra da mu je u odnosu s Udrugom povrijeđeno neko njegovo pravo ili je neopravdano terećen njegov račun, dužan je bez odgađanja dostaviti Udruzi pisani prigovor.

Prigovore i reklamacije vezane uz donaciju upućuju se Udruzi:

  • osobno, u pisanoj formi ili usmeno;
  • putem telefona, pozivom na broj kontakt broj +385 (0)99 666 4569;
  • elektronskom poštom, na adresu zasvavrimena@nashajduk.hr;
  • poštom, na adresu Zrinsko-Frankopanska 17, 21000 Split, Hrvatska.

Udruga će se, koristeći način dostave prigovora, o istom izjasniti i dostaviti konačan odgovor Donatoru na sve primjedbe te o osnovanosti prigovora u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora, a sve u skladu sa Zakonom. Iznimno, ako Udruga ne može dostaviti odgovor u roku od petnaest dana iz razloga koji su izvan kontrole Udruge, dužna je Donatoru dostaviti u navedenom roku privremeni odgovor u kojem se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojega će Donator primiti konačan odgovor, koji ne smije biti duži od 35 dana.

Ukoliko je riječ o upitu ili prigovoru iz područja zaštite podataka Donator se također može obratiti putem e-mail adrese zasvavrimena@nashajduk.hr, te poštom na adresu Zrinsko-Frankopanska 17, 21000 Split, Hrvatska. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Udruga će bez nepotrebnog odgađanja pružiti informaciju ispitaniku o radnjama koje je poduzela po njegovom zahtjevu, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

9. IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA KARTICOM

Corvus Pay

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za
obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za
on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj
sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.


Hvala što koristite CorvusPay

Borgun

Pri plaćanju koristite BORGUN payment gateway sustav za online plaćanja. BORGUN je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama, te drugim načinima plaćanja. BORGUN kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji BORGUN ima.

BORGUN koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. BORGUN kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka. BORGUN ne daje podatke trećim stranama.

BORGUN ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi, osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate. BORGUN jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Borgun SecurePay sustav osigurava sigurnost i tajnost Vaših kartičnih podataka.  Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina kao ni zaposlenici prihvatitelja kartica nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Borgun logo

Borgun SecurePay sustav osigurava sigurnost i tajnost Vaših kartičnih podataka.  Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina kao ni zaposlenici prihvatitelja kartica nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

10. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Udruga se obvezuju pružati zaštitu osobnih podataka Donatora na način da prikupljaju samo podatke o Donatorima koji su nužni za ispunjenje obveza u svezi donacije. Podaci o Donatorima strogo se čuvaju. Zaposlenici Udruge i ovlaštene osobe odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Više na Izjava o privatnosti

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Korisnici odnosno Donatori su dužni prije početka korištenja web stranice www.nashajduk.hr/za-sva-vrimena/ upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte ili telefonski.

Pristupanjem web stranici www.nashajduk.hr ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju. Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja, kao i pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju.

Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.nashajduk.hr/za-sva-vrimena/. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja.

Po usvajanju ovi Opći uvjeti su dostupni putem interneta na web stranicama Udruge.
Ovi Opći uvjet istupaju na snagu i primjenjuju se od 31. svibnja 2021. godine.

Split, 31. svibnja 2021. godine.

Udruga Naš Hajduk