Poziv na Redovitu (izbornu) skupštinu Udruge Naš Hajduk

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook

Na temelju članka 21. i 26. Statuta, Upravni odbor Udruge „Naš Hajduk“, Zrinsko-Frankopanska 17, Split OIB: 94840720718, poziva sve članove Udruge na:

REDOVITU (IZBORNU)

SJEDNICU SKUPŠTINE

I. Redovita (Izborna) sjednica skupštine Udruge „Naš Hajduk“ održat će se dana 14. listopada 2018. godine, s početkom u 17h sati, u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, na adresi Ruđera Boškovića 32, Split.

II. Prijedlog dnevnog reda sjednice skupštine:

  1. Utvrđivanje kvoruma;

  2. Usvajanje dnevnog reda;

  3. Zahvalnice;

  4. Operativni plan za 2019. god.;

  5. Financijski plan za 2019. god.;

  6. Proglašenje kandidacijskih lista;

  7. Izbori za članove Upravnog odbora NH;

  8. Ostalo;

III. Kandidatura za Predsjednika udruge sadrži kandidacijsku listu s prijedlogom kandidata za Tajnika Udruge i preostale članove Upravnog odbora Udruge. Ta lista mora sadržavati i potpise 50 (pedeset) punoljetnih članova Udruge koji je predlažu. Lista mora sadržavati čitko napisano ime, prezime, OIB, broj članske iskaznice Udruge i potpise svih osoba koje se nalaze na njoj.

Predložak liste možete skinuti na ovoj poveznici > NH izbori kandidacijska lista.

Liste se mogu poslati preporučenom poštom s povratnicom na adresu Zrinsko-Frankopanska 17, Split ili osobno predati u Odjelu za članstvo na Poljudu tijekom njegovog radnog vremena gdje će se izdati potvrda o primitku. Osoba koja donosi kandidacijsku listu osobno mora se identificirati djelatnicima Odjela osobnom iskaznicom, nije nužno da predsjednički kandidat osobno preda listu.

Lista mora biti zaprimljena najkasnije 14 dana prije dana održavanja izborne skupštine (najkasnije do 29.09.2018. god. u 23:59h).

Za mjesto Predsjednika i Tajnika mogu biti izabrani samo članovi Udruge čije neprekinuto članstvo traje najmanje 4 godine.

Članovi Upravnog odbora moraju biti punoljetne, potpuno poslovno sposobne osobe, koje nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.

Skupština o kandidacijskoj listi odlučuje skupno, odnosno o kandidacijskoj listi u cjelini. Odluka Skupštine se donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Udruge, kako je to određeno člankom 19., 24. i 24.b Statuta.

IV. Materijali za skupštinu članovima će se dostavljati na njihov pisani zahtjev zaprimljen na e-mail Udruge nas@hajduk.hr najkasnije tri dana prije dana održavanja skupštine, odnosno do 10.10.2018. god. u 23:59h.

V. Uvjet za sudjelovanje na redovnoj skupštini je prijava (najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine, odnosno do 10.10.2018. god. u 23:59h). Prijave se vrše na e-mail adresu Udruge skupstina@nashajduk.hr u kojoj je obavezno navesti ime i prezime te broj članske iskaznice. Zainteresirani za materijale za skupštinu iste mogu zatražiti putem elektroničke pošte uz prijavu za sudjelovanje ili naknadno na istu e-mail adresu, a najmanje tri dana prije dana održavanja skupštine.

Sudjelovanje na skupštini moguće je uz prethodno predočenje osobne iskaznice, poželjno i članske iskaznice.

 

U Splitu, dana 13. rujna 2018. godine.

Udruga „Naš Hajduk“

Tvoje ime uz Hajduk

Za sva vrimena

Park Za sva vrimena kruna je projekta otkupa dionica i trajni spomen povezanosti navijača i kluba. Neka se i tvoje ime nađe među njima – Za sva vrimena!