Poziv na redovitu skupštinu Udruge Naš Hajduk

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Na temelju članka 21. Statuta, Upravni odbor Udruge „Naš Hajduk“, Zrinsko-Frankopanska 17, Split OIB: 94840720718, poziva sve članove Udruge na:

R E D O V I T U   

SJEDNICU SKUPŠTINE

I. Redovita sjednica skupštine Udruge „Naš Hajduk“ održat će se dana 17. kolovoza 2018. godine, s početkom u 19:11 sati, u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, na adresi Ruđera Boškovića 32, Split.

II. Prijedlog dnevnog reda sjednice skupštine:

 1. Utvrđivanje kvoruma;

 2. Usvajanje dnevnog reda;

 3. Dodjela zahvalnica;

 4. Izvještaj o radu Udruge;

 5. Financijski izvještaj;

 6. Odluka o visini godišnje članarine za 2019. godinu;

 7. Strateški okvir HNK Hajduk š.d.d.;

 8. Odluka o davanju suglasnosti Upravnom odboru za pravni posao;

 9. Izbor revizora;

 10. Ugovori;

 11. Ostalo;

III. Materijali za skupštinu članovima će se dostavljati na njihov pisani zahtjev zaprimljen na e-mail Udruge nas@hajduk.hr  najkasnije tri dana prije dana održavanja skupštine.

IV. Uvjet za sudjelovanje na redovnoj skupštini je prijava (najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine). Prijave se vrše na e-mail adresu Udruge skupstina@nashajduk.hr u kojoj je obavezno navesti ime i prezime te broj članske iskaznice. Zainteresirani za materijale za skupštinu iste mogu zatražiti putem elektroničke pošte uz prijavu za sudjelovanje ili naknadno na istu e-mail adresu, a najmanje tri dana prije dana održavanja skupštine.

Sudjelovanje na skupštini moguće je uz prethodno predočenje osobne iskaznice, poželjno i članske iskaznice.

U Splitu, dana 06. kolovoza 2018. godine.

Udruga „Naš Hajduk“