STJECANJE DIONICA

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Nakon prve 4 godine rada i organizacije dvaju izbora za Nadzorni odbor, Udruga Naš Hajduk krenula je u drugu fazu svog djelovanja. Budući da je trenutni model, u kojem Grad Split daje pravo izbora 7 od 9 članova NO članovima NH, ovisan o politici odnosno o dobroj volji gradskih vijećnika, jedini siguran način da se zadrži pravo izbora je stjecanje vlasničkog udjela u Hajduku. Zbog toga se 2015. krenulo u analize načina za stjecanje dionica.

Dvije su opcije kako se mogu stjecati dionice:

– kupovina od postojećih dioničara
U tom slučaju postojeći vlasnik dionica, ukoliko želi, prodaje svoje dionice Udruzi za cijenu koju odredi. Udruga plaća dioničaru. Najveći dioničari krajem 2015. bili su Grad Split (oko 56%), Jako Andabak (oko 12%) i Državna agencija za sanaciju banaka (oko 10%).

– dokapitalizacijom
Pri dokapitalizaciji Udruga bi novac uplaćivala direktno Hajduku. Hajduk bi emitirao nove dionice te bi se time broj dionica u optjecaju povećao. Dokapitalizacijom bi se udio trenutnih dioničara povećao, osim ako bi i sami uplatili dodatna sredstva Hajduku.

Prvi korak koji je napravljen dogodio se u 12. mjesecu 2015. godine. Iako se na samom početku projekta NH odrekla prihoda od članarina i 5 godina su se članarine knjižile kao prihod Hajduka, 2015. je dogovoreno da će NH prikupljati članarine te ih posuđivati Hajduku, s namjerom da se taj novac jednog dana pretvori u dionice dokapitalizacijom. Pokretanje druge faze kao ključne za dugoročnu stabilnost projekta prepoznao je veliki broj navijača o čemu svjedoči rekordan broj članova učlanjenih u 2016. godini (2015. godine bilo je 15.554, a u prvih 9 mjeseci 2016. godine članarinu je platilo 41.910 članova).
U prvih nekoliko mjeseci 2016. godine napravljene su ozbiljne pripreme za projekt stjecanja dionica pa je tako NH preuzeo brigu oko Odjela za članstvo, zaposlen je profesionalni voditelj projekta te su isplanirane brojne akcije kojima NH planira skupljati novac za stjecanje dionica.

U 10. mjesecu 2016. godine napravljen je i prvi veliki korak prema konačnom cilju: tvrtka Tommy ponudila je Udruzi NH sve svoje dionice, uz otplatu na 10 godina. Tim dogovorom NH dolazi u vlasništvo gotovo 25% dionica koje će se otplaćivati novcem prikupljenim u planiranim akcijama.