Zajednica daje snagu navijačkom pokretu i on iz nje mora crpiti znanje, energiju i nove ideje!

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Prošloga tjedna u dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu održana je javna diskusija na temu “Izazovi suvlasničke uloge Našega Hajduka”. Članovi su od stručnjaka mogli čuti više o temama funkcioniranja HNK Hajduk Split te mehanizmima kojima se ono može poboljšati i postići veći stupanj transparentnosti.

Uz predstavnike Našeg Hajduka, tajnika Luku Domikulića i člana Upravnog odbora Antu Krnića, sudjelovali su profesori Neven Šerić, Želimir Dulčić i Stjepan Laća s Ekonomskog fakulteta u Splitu te Zvonimir Akrap, član uprave OTP banka d.d. Hrvatska, a među brojnim članovima u publici su se našli i predsjednik kluba Marin Brbić, predsjednik Skupštine Vinko Radovani te članovi Nadzornog odbora Nino Martinić, Marko Mustapić i Tin Laušić.

O ciljevima ove diskusije, glavnim temama i zaključcima popričali smo s članom Upravnog odbora Našeg Hajduka Antom Krnićem.

Zašto se Naš Hajduk odlučio na organizaciju diskusije sa stručnjacima na ovu temu i koji su bili ciljevi diskusije?

Kao i kod projekta otkupa dionica, Zakona o sportu i natječaja za tematski park Naš Hajduk smatra ključnim uključivanje stručnjaka jer je zajednica ta koja daje snagu navijačkom pokretu i on iz nje mora crpiti znanje, energiju i nove ideje. Cilj je rasprave bio upoznati, odnosno produbiti poznavanje uloge Našeg Hajduka među članstvom i pokrenuti diskusiju među stručnjacima i navijačima kako bi članovi osvijestili svoju poziciju suvlasnika.

Nadalje, cilj je diskusije bio da Uprava kluba i nadzornici čuju različita mišljenja stručnjaka i članova o tome koliko je važno fokusirati se na strategiju kluba, znati što klub želi, kojim smjerom ide i kolika je važnost dobro definiranih ciljeva.

Zašto je ova tema važna za navijače?

Uz članstvo i otkup dionica ova je tema treći stup na kojem počiva rad Našeg Hajduka i kao takvu je treba promatrati. Uloga suvlasnika navijačima omogućuje, ali i zahtijeva aktivnije praćenje rada Kluba i davanje konstruktivne kritike koja se može uputiti na Glavnoj Skupštini kluba prema Upravi i NO-u. Javna rasprava o ovoj temi važna je i zbog edukacije samog članstva jer biti suvlasnik predstavlja veliku odgovornost te razumijevanje materije i okvira u kojem klub djeluje kako bi svaki pojedinac mogao što kvalitetnije pratiti rad kluba i biti uključen u rad Našeg Hajduka.

Kakva su mišljenja stručnjaka, koliko su prijedlozi bili korisni za budući rad?

Stručnjaci su se složili s razmišljanjem Našeg Hajduka kako ciljevi Kluba trebaju doći “iznutra” (odnosno od Uprave i NO-a) i koliko je ključno imati jasno definirane ciljeve i razinu transparentnosti. Kada kažemo termin “iznutra”, on se odnosi na nekoliko stvari. Ponajprije spomenimo kako je glavna Skupština kluba već usvojila Strateški okvir koji donosi strateške smjernice kluba, a to su pobjeđivanje, održivost i razvoj koji se trebaju impaktirati kroz poslovanje, sport,  zajednicu, upravljanje operacijama… Sukladno okviru NO definira dugoročne ciljeve na temelju vizije o tome gdje vide klub u budućnosti i prema tome biraju Upravu za koju su sigurni da može ispuniti dugoročne ciljeve. Nadalje, Uprava razrađuje i prezentira kratkoročne SMART (konkretne, mjerljive, ostvarive, stvarne, vremenski određene) ciljeve čije ispunjenje nadzire NO.

Na opisani način uz transparentno izvještavanje svim dioničarima i članovima bit će lakše pratiti rad kluba i na vrijeme uvidjeti smjer u kojem klub ide. Puno nam znači kad vidimo da neki od najvećih autoriteta iz akademske i poslovne zajednice ovakvu definiranu suvlasničku ulogu smatraju ispravnom i to nam je poticaj za daljnje razvijanje. Sve ideje iznesene na diskusiji vrijedne su detaljnijeg promišljanja, a Naš Hajduk će i dalje uključivati stručnjake kako bi autoritetom, idejama i iskustvom unaprijedili ovaj, ali i druge aspekte rada Našeg Hajduka.

Što Klub treba planirati u budućnosti vezano za strategiju, transparentnost, ciljeve, procese?

Već smo spomenuli da sukladno strateškom planiranju klub treba imati jasnu viziju i prezentirati planove o tome kako je ostvariti. Ključno je uspostaviti sustav koji inzistira na transparentnosti jer to omogućuje kvalitetnu suvlasničku ulogu Našeg Hajduka. Klub treba češće i jasnije izvještavati o radu, npr. kroz kvartalni “CEO letter” te uz skraćeni kvartalni izvještaj o financijama. Detaljnije izvještavanje i osvrt na ostvarivanje pojedinih ciljeva po sektorima kao i prezentiranje planova očekujemo na polugodišnjim glavnim Skupštinama kluba. Bitna karika koja omogućuje kvalitetno praćenje jest postojanje jasnih i mjerljivih ciljeva (SMART) na temelju kojih se može promatrati rad Uprave odnosno cijelog kluba. Uprava ili voditelj određenog sektora poslovanja, ako žele ostvarivati rezultate u područjima za koje su odgovorni, trebaju postaviti SMART ciljeve, a to je važno za sam klub jer su ciljevi ono što sve tjera na promišljanje te gura naprijed prema razvoju i napretku. Važno je da cijeli klub bude upoznat s njima i da sudjeluje i živi njihovo ostvarivanje. Što se tiče procesa, oni trebaju biti definirani po svim segmentima poslovanja, imati odgovornu osobu i njima se treba ispravno upravljati.

Možemo li u budućnosti očekivati slične događaje?

Ovakvi događaji služe za informiranje i edukaciju članova, ali i za kreiranje novih ideja, stoga mislim da se u budućnosti mogu očekivati slični događaji s istim, ali i različitim temama. Ovi događaji još su jedan način otvaranja prema zajednici i mehanizam uključivanja novih, kvalitetnih ljudi u projekt, u čemu i leži njegova snaga.