Zajednica daje snagu navijačkom pokretu i on iz nje mora crpiti znanje, energiju i nove ideje!

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook

Prošloga tjedna u dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu održana je javna diskusija na temu “Izazovi suvlasničke uloge Našega Hajduka”. Članovi su od stručnjaka mogli čuti više o temama funkcioniranja HNK Hajduk Split te mehanizmima kojima se ono može poboljšati i postići veći stupanj transparentnosti.

Uz predstavnike Našeg Hajduka, tajnika Luku Domikulića i člana Upravnog odbora Antu Krnića, sudjelovali su profesori Neven Šerić, Želimir Dulčić i Stjepan Laća s Ekonomskog fakulteta u Splitu te Zvonimir Akrap, član uprave OTP banka d.d. Hrvatska, a među brojnim članovima u publici su se našli i predsjednik kluba Marin Brbić, predsjednik Skupštine Vinko Radovani te članovi Nadzornog odbora Nino Martinić, Marko Mustapić i Tin Laušić.

O ciljevima ove diskusije, glavnim temama i zaključcima popričali smo s članom Upravnog odbora Našeg Hajduka Antom Krnićem.

Zašto se Naš Hajduk odlučio na organizaciju diskusije sa stručnjacima na ovu temu i koji su bili ciljevi diskusije?

Kao i kod projekta otkupa dionica, Zakona o sportu i natječaja za tematski park Naš Hajduk smatra ključnim uključivanje stručnjaka jer je zajednica ta koja daje snagu navijačkom pokretu i on iz nje mora crpiti znanje, energiju i nove ideje. Cilj je rasprave bio upoznati, odnosno produbiti poznavanje uloge Našeg Hajduka među članstvom i pokrenuti diskusiju među stručnjacima i navijačima kako bi članovi osvijestili svoju poziciju suvlasnika.

Nadalje, cilj je diskusije bio da Uprava kluba i nadzornici čuju različita mišljenja stručnjaka i članova o tome koliko je važno fokusirati se na strategiju kluba, znati što klub želi, kojim smjerom ide i kolika je važnost dobro definiranih ciljeva.

Zašto je ova tema važna za navijače?

Uz članstvo i otkup dionica ova je tema treći stup na kojem počiva rad Našeg Hajduka i kao takvu je treba promatrati. Uloga suvlasnika navijačima omogućuje, ali i zahtijeva aktivnije praćenje rada Kluba i davanje konstruktivne kritike koja se može uputiti na Glavnoj Skupštini kluba prema Upravi i NO-u. Javna rasprava o ovoj temi važna je i zbog edukacije samog članstva jer biti suvlasnik predstavlja veliku odgovornost te razumijevanje materije i okvira u kojem klub djeluje kako bi svaki pojedinac mogao što kvalitetnije pratiti rad kluba i biti uključen u rad Našeg Hajduka.

Kakva su mišljenja stručnjaka, koliko su prijedlozi bili korisni za budući rad?

Stručnjaci su se složili s razmišljanjem Našeg Hajduka kako ciljevi Kluba trebaju doći “iznutra” (odnosno od Uprave i NO-a) i koliko je ključno imati jasno definirane ciljeve i razinu transparentnosti. Kada kažemo termin “iznutra”, on se odnosi na nekoliko stvari. Ponajprije spomenimo kako je glavna Skupština kluba već usvojila Strateški okvir koji donosi strateške smjernice kluba, a to su pobjeđivanje, održivost i razvoj koji se trebaju impaktirati kroz poslovanje, sport,  zajednicu, upravljanje operacijama… Sukladno okviru NO definira dugoročne ciljeve na temelju vizije o tome gdje vide klub u budućnosti i prema tome biraju Upravu za koju su sigurni da može ispuniti dugoročne ciljeve. Nadalje, Uprava razrađuje i prezentira kratkoročne SMART (konkretne, mjerljive, ostvarive, stvarne, vremenski određene) ciljeve čije ispunjenje nadzire NO.

Na opisani način uz transparentno izvještavanje svim dioničarima i članovima bit će lakše pratiti rad kluba i na vrijeme uvidjeti smjer u kojem klub ide. Puno nam znači kad vidimo da neki od najvećih autoriteta iz akademske i poslovne zajednice ovakvu definiranu suvlasničku ulogu smatraju ispravnom i to nam je poticaj za daljnje razvijanje. Sve ideje iznesene na diskusiji vrijedne su detaljnijeg promišljanja, a Naš Hajduk će i dalje uključivati stručnjake kako bi autoritetom, idejama i iskustvom unaprijedili ovaj, ali i druge aspekte rada Našeg Hajduka.

Što Klub treba planirati u budućnosti vezano za strategiju, transparentnost, ciljeve, procese?

Već smo spomenuli da sukladno strateškom planiranju klub treba imati jasnu viziju i prezentirati planove o tome kako je ostvariti. Ključno je uspostaviti sustav koji inzistira na transparentnosti jer to omogućuje kvalitetnu suvlasničku ulogu Našeg Hajduka. Klub treba češće i jasnije izvještavati o radu, npr. kroz kvartalni “CEO letter” te uz skraćeni kvartalni izvještaj o financijama. Detaljnije izvještavanje i osvrt na ostvarivanje pojedinih ciljeva po sektorima kao i prezentiranje planova očekujemo na polugodišnjim glavnim Skupštinama kluba. Bitna karika koja omogućuje kvalitetno praćenje jest postojanje jasnih i mjerljivih ciljeva (SMART) na temelju kojih se može promatrati rad Uprave odnosno cijelog kluba. Uprava ili voditelj određenog sektora poslovanja, ako žele ostvarivati rezultate u područjima za koje su odgovorni, trebaju postaviti SMART ciljeve, a to je važno za sam klub jer su ciljevi ono što sve tjera na promišljanje te gura naprijed prema razvoju i napretku. Važno je da cijeli klub bude upoznat s njima i da sudjeluje i živi njihovo ostvarivanje. Što se tiče procesa, oni trebaju biti definirani po svim segmentima poslovanja, imati odgovornu osobu i njima se treba ispravno upravljati.

Možemo li u budućnosti očekivati slične događaje?

Ovakvi događaji služe za informiranje i edukaciju članova, ali i za kreiranje novih ideja, stoga mislim da se u budućnosti mogu očekivati slični događaji s istim, ali i različitim temama. Ovi događaji još su jedan način otvaranja prema zajednici i mehanizam uključivanja novih, kvalitetnih ljudi u projekt, u čemu i leži njegova snaga.

Tvoje ime uz Hajduk

Za sva vrimena

Park Za sva vrimena kruna je projekta otkupa dionica i trajni spomen povezanosti navijača i kluba. Neka se i tvoje ime nađe među njima – Za sva vrimena!