(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja